0432-63131315
IPM DIP29-DBC
IPM DIP29-DBC

    DIP29-DBC 是IPM模块DBC封装系列,产品采用高散热性能的DBC作为基板,大大增强了器件本身在高功率应用下的可靠性,产品集成低损耗的IGBT与驱动IC,在优化了功率器件的开关特性的同时降低了器件Vcesat。能很好的应用于中大功率的工业市场,如伺服电机,工业变频器等(此产品目前处于工程验证阶段)。

产品详情
Product
Group
Product NameVces
[V]
Vce(on)
[V]
Ic
[A]
Icp
[A]
Vf
[V]
Pc
[W]
Fpwm
[KHz]
Viso
[KV]
OTP Point
(℃)
BSDDataSheet
IPM DIP29-DBC SPE20S60N-D 600 1.65 20 40 1.5 78 20 2.5 - DataSheet