0432-63131315
IPM DIP23-FP
IPM DIP23-FP

DIP23-FP 是IPM模块DIP封装系列,产品集成低损耗功率开关MOSFET、BSD、驱动IC及各种保护结构,产品封装结构紧凑,方便系统PCB layout,能很好的应用于低功率的工业及家电领域,如小功率的风扇、泵机、电动工具、洗衣机等。

产品详情
Product
Group
Product NameBVdss
[V]
Rds(on)
[ohm]
Id
[A]
Idp
[A]
Vf
[V]
Pc
[W]
Fpwm
[KHz]
Viso
[KV]
BSDDataSheet
IPM DIP23-FP SPE05M50T-AN 500 1.25 2.4 5 1.3 16 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE05M50T-A 500 1.25 2.4 5 1.3 16 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE04M50T-A 500 1.4 2 4 1.5 15.6 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE02M50T-A 500 2.5 1.2 2 1.4 14.2 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE05M50T-CN 500 1.25 2.4 5 1.3 16 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE05M50T-C 500 1.25 2.4 5 1.3 16 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE04M50T-C 500 1.4 2 4 1.5 15.6 20 1.5 DataSheet
IPM DIP23-FP SPE02M50T-C 500 2.5 1.2 2 1.4 14.2 20 1.5 DataSheet